MAS I FORNERS, Antoni, Llengua, Terra, Pàtria i Nació. Levolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de lilla de Mallorca (segles XIV-XVII)

Cristian Palomo

Resumen


Reseña: MAS I FORNERS, Antoni, Llengua, Terra, Pàtria i Nació. Levolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de lilla de Mallorca (segles XIV-XVII). Palma: Documenta Balear, 2020; 383 págs.


Palabras clave


Identidad colectiva; historia conceptual; Mallorca

Texto completo:

PDF


Revista semestral presente en:
Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna
ISSN: 1699-7778